Csapatépítés

Húsz év alatt négy társulat: egy gyermek, egy ifjúsági és két professzionális együttes vezetője voltam. A csapatépítés fontosságát ebben a minőségemben értettem meg igazán.

Mivel stúdióim mindig nyitottak voltak, nem felvételiztettem, rendkívül sokféle ember gyűlt össze csoportjaimban. Különböző korúak, különböző tehetségűek, különböző motivációval és indíttatással érkezők. Őket elfogadó és befogadó, eredményes társulatokká kovácsolni; az új tagokat évről évre bevezetni az együttes munkába; megoldani a felmerülő problémákat igen komplex feladat volt. Jelenlegi csapatépítő módszereimet az ez idő alatt szerzett tapasztalatok alapján dolgoztam ki.

Tény, hogy minden társas együttlét hasznára válik az adott csoportnak, legyen az puszta szórakozás, profiltól eltérő kihívás közös megoldása vagy szakmai továbbképzés. Én egyszerre tartom alapvetőnek ezeket: tréningjeimen a legfontosabb cél a szakmai fejlődés és alkalmazhatóság, a legfontosabb eszköz pedig az önfeledt játék. Kialakított módszerem főként a nonverbális színház és a drámajáték metódusaiból merít, erősen építkezve arra a tudományos tényre, miszerint a mozgás és az intellektuális képességek összekapcsolódása eredményezi az egyik leghatékonyabb tanulási formát.

Minden tréningem más, mindegyiket a Megrendelővel közös gondolkodás, tervezés és célkitűzés előzi meg (a résztvevők megismerése; a közösség működésének és problémáinak feltérképezése; a konkrét igények, feladatok, fejlesztendő területek megjelölése). Módszerem hatékonyan alkalmazható kis- és középvállalatok, munkahelyi közösségek, valamint multinacionális cégek képzéseként is, legyen szó nagyobb szervezeti egység, bizonyos részlegek vagy csupán néhány dolgozó tréningezéséről. (Résztvevők száma: 3-30 fő / csoport – egy hosszabb programon több csoporttal is lehet dolgozni közös zárással.)

Az okok és célok listája igen változatos lehet, ám mindenképpen fontosnak tartom, hogy az egyének képességfejlesztésétől az egymás jobb megismerésén át vezessen az út a csoporttagok közötti összetartás erősödéséhez. Hiszen megfelelő énkép, önismeret nélkül a társas együttműködés is lehetetlen.

Csapatépítő tréningjeim segítségével megvalósítható lehetséges célok a teljesség igénye nélkül:

 • elsősorban egyéni képességfejlesztési területek: önismeret, alkalmazkodás, kreatív gondolkodás, időgazdálkodás, konfliktuskezelés, konstruktivitás, empátia; előadói és alkotói készségek felszabadítása, a rejtett tartalékok kiaknázása; vezetői és alkalmazotti készségek megértése és fejlesztése; csapatjátékos attitűd erősítése
 • elsősorban közösségi képességfejlesztési területek: együttműködés, csoporttagok közti kommunikáció és bizalom, új csoporttagok beilleszkedése, kompromisszumkészség, döntéshozatal, problémamegoldás; a csapatteljesítmény hatékonyságának növelése

A tréningek időtartamát és helyszínét a konkrét képzési célnak és lehetőségeknek megfelelően a Megrendelővel közösen választjuk ki. Egy általános csapatépítő program 60-120 perc alatt, akár egy konferencia betétprogramjaként is megvalósítható, míg összetett fejlesztő tréningeket fél napos, egész napos, vagy néhány alkalmon átívelő foglalkozássorozatként célszerű kivitelezni. Bizonyos tréningek esetén a több napos, táborszerű elvonulást javaslom: a megszokottól való elszakadás, a „csak saját világunk megteremtése” felerősíti az együtt szerzett közös élményeket és tudást; egyfajta közös identitást alakít ki, amely megsokszorozza a munkára való motivációt.

Specializált csapatépítő tréningjeim

 1. Gesztusszínházi csapatépítés
  E különleges módszer segítségével előképzettség nélküli résztvevőkkel tudunk rövid mozgásszínházi produkciókat létrehozni. A szereplővé vált „laikusok” számára alkotóként, előadóként és nézőként is óriási élményt jelent a program, miközben fejlesztő, problémamegoldó és csapatépítő értékei is rendkívüliek. Főként akkor ajánlom ezt a módszert, amikor egymás jobb megismerése kiemelt cél (például adott munkahely különböző részlegeit kívánjuk bemutatni egymásnak).
 2. Pedagógusoknak
  Speciálisan pedagógusok számára dolgoztam ki azt a tréningtípust, amelyben a csapatépítés mellett a módszertani fejlesztés a fő cél. A program önfeledt szórakozás és elmélyülés, amely során a résztvevők új oldalaikról ismerik meg magukat és kollégáikat, felszabadulnak alkotói és előadói készségeik, növekszik kreativitásuk és magabiztosságuk. Mindezt főként olyan gyakorlatokkal érjük el, amelyeket a tanításban maguk is felhasználhatnak majd – a tréningek végén ezeket lejegyezzük, megbeszéljük. A programot bármely szakterületű pedagóguscsoportnak, és kiemelten nyelvtanároknak ajánlom.
  Nagyobb tantestületekben is alkalmazható ez a tréning, de hatékonyabb a munka, ha kisebb létszámú csapatokkal dolgozunk: hasonló szakterületű tanárcsoportok számára a módszertani rész is specifikusabban állítható össze. Amennyiben cél az egyes munkaközösségek jobb megismerése-megismertetése, ötvözhető ez a módszer az 1. pontban részletezettel is.
  A gesztusszínházi tréninget különleges szalagavató „tánc” közös, irányított létrehozására is ajánlom, amelyben például a pedagóguslét szépségeit, árnyoldalait, sztereotípiáit formáljuk látványos, humoros koreográfiává. Ez önmagában nagyszerű csapatépítő program, és mozgásszínházi kirándulás egyszerre.
 3. Tematikus programok
  Általános csapatépítő tréningek felépíthetők adott téma (ünnepek, rendezvények, fontos eredmények, céges évfordulók…) köré, kiaknázva így a már meglévő belső erőket és humort, erősítve a mi-tudatot.